Získání dotace v roce 2019 od Bratislavského kraje

09.01.2020

V roce 2019 jsme žádali Bratislavský kraj o získání dotace v rámci projektu Ekologičtější pěstování révy a šetrná výroba vína. Na základě projektu jsme ve vinohradu vysadili nové sazenice vinné révy a doplnili jsme tak chybějící keře. Současně jsme vysadili stromy oskoruše, které se kdysi v tomto kraji hojně vyskytovaly a které do budoucna poskytnou nejenom své plody, ale také stín pracujícím ve vinohradu. Začali jsme provádět ozelenění meziřádků vinohradu. Cílem těchto aktivit je nejenom zachování vinohradů, které chápeme jako důležitý krajinotvorný prvek, ale také zvyšování schopnosti vsakování srážkové vody, která je pro daný biotop velmi důležitá. Současně jsme žádali o poskytnutí dotace na novou technologii, abychom jsme se mohli dále rozvíjet, konkrétně na ožínací lištu, čerpadlo a novou nerezovou nádrž. A nakonec jsme se rozhodli, že v rámci celého projektu si pořídíme nový výkonější traktor, který nám pomůže nejenom při veškerých prací ve vinohradě, ale v budoucnu např. také při výsadbě úplně nového vinohradu, kterou mámé naplánovanou na letošní rok. Od Bratislavského samosprávného kraje se nám podařilo získat dotaci na koupi nového čerpadla a ožínací lišty.

Nové čerpadlo zakoupené z dotace Bratislavského samosprávného kraje

Oskoruše vysazená na hranici našeho pozemku