VÝROBA VÍNA

Víno vyrábame priamo v centre obce Limbach v našej historickej pivnici, ktorú sme zachovali ešte po nemeckých obyvateľoch žijúcich na území Limbachu do r. 1945. Máme radi tradície, históriu a folklór, ale vo výrobe vína sme naklonení i moderným technologickým postupom. Biele vína zrejú v nerezových tankoch s riadeným kvasením a červené vína zrejú v dubových sudoch.