LIMBACH

Limbach - stará vinohradnícka obec sa nachádza na juhovýchodnom upätí Malých Karpát (západná časť katastra obce zasahuje do Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty). Je súčasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, ktorá sa skladá sa z troch podoblastí (Vinohrady Záhoria, Malokarpatské vinohrady a vinohrady severného výbežku Malých Karpát) ktoré sa navzájom odlišujú z hľadiska klimatických, ale najmä pôdno-geologických podmienok. Geologickým substrátom je žula a náplavové kužele malokarpatských potokov, pôdy sú hlinito-piesočnaté a stredne skeletnaté. Malokarpatské vinohrady sa rozprestierajú na juhozápadných svahoch Malých Karpát od Bratislavy po Horné Orešany. Juhozápadné svahy tohto pohoria predstavujú skutočnú klenotnicu vinohradníctva na Slovensku. Malokarpatská vinohradnícka oblasť sa ďalej rozdeľuje na 12 vinohradníckych rajónov, Limbach patrí do Pezinského vinohradníckeho rajónu (ďalej také Chorvátsky Grob, Pezinok, Slovenský Grob, Svätý Jur a Viničné )

Prvé zachované písomné zmienky o Limbachu pochádzajú z roku 1390. Pôvodne osídľovali oblasť nemeckí osadníci na pozvanie kráľa Bela IV. Týchto po roku 1945 deportovali do Nemecka a začali sa tu usádzať obyvatelia slovenskej národnosti.

V katastrálnom území obce ležia dve chránené územia - súčasti CHKO Malé Karpaty - prírodná rezervácia Nad Šenkárkou so vzácnymi rašeliniskovými druhmi rastlín, a prírodná pamiatka Limbašská vyvieračka.

K pamätihodnostiam Limbachu patria dva kostoly, evanjelický z roku 1802 upravený v roku 1930 v klasicistickom štýle, s dominantnou vežou, stojaci priamo v centre obce, a rímskokatolícky Kostol svätého Teobalda, vypínajúci sa na miernom návrší na západnom okraji obce.